BDP在伦敦斯特拉福德的结合学生公寓获批

BDP在伦敦斯特拉福德的结合学生公寓获批

  BDP事件地点伦敦斯特拉福德设计的结合学生公寓(Unite Student Housing)得到了英国奥林匹克交付局(ODA)的核准。这座公寓楼高28层,将是奥林匹克公园在赛后建成的一座修建 ,时间是2014年 。

  公寓楼位于斯特拉福德的一条新街上,接近奥林匹克公园以及运动场和新的国际交通线。公寓楼缭绕着一座内部天井设置,可以或许有最佳的光照以及平静的都会情况。  公寓楼里有951间宿舍 ,可为年夜学新生或者研究生等办事 。公寓楼有一系列天台以及屋顶温室,可以或许促成学生们之间的交流。底层有欢迎年夜厅 、自行车库、洗衣房、零售店以及巴士站点等。  这座修建将切合英国BREEAM卓着级评分,安装了雨水网络器 、绿色屋顶以及热收受接管透风体系 ,并实现了高度隔热以及保温的效果 。CHP联动发机电组将哄骗可连续性的生物燃料为公寓楼提供采温和热水办事。

沙巴体育官方app在线-最新官方版

【读音】:

  BDPshì jiàn dì diǎn lún dūn sī tè lā fú dé shè jì de jié hé xué shēng gōng yù (Unite Student Housing)dé dào le yīng guó ào lín pǐ kè jiāo fù jú (ODA)de hé zhǔn 。zhè zuò gōng yù lóu gāo 28céng ,jiāng shì ào lín pǐ kè gōng yuán zài sài hòu jiàn chéng de yī zuò xiū jiàn ,shí jiān shì 2014nián 。

  gōng yù lóu wèi yú sī tè lā fú dé de yī tiáo xīn jiē shàng ,jiē jìn ào lín pǐ kè gōng yuán yǐ jí yùn dòng chǎng hé xīn de guó jì jiāo tōng xiàn 。gōng yù lóu liáo rào zhe yī zuò nèi bù tiān jǐng shè zhì ,kě yǐ huò xǔ yǒu zuì jiā de guāng zhào yǐ jí píng jìng de dōu huì qíng kuàng 。  gōng yù lóu lǐ yǒu 951jiān xiǔ shě ,kě wéi nián yè xué xīn shēng huò zhě yán jiū shēng děng bàn shì 。gōng yù lóu yǒu yī xì liè tiān tái yǐ jí wū dǐng wēn shì ,kě yǐ huò xǔ cù chéng xué shēng men zhī jiān de jiāo liú 。dǐ céng yǒu huān yíng nián yè tīng 、zì háng chē kù 、xǐ yī fáng 、líng shòu diàn yǐ jí bā shì zhàn diǎn děng 。  zhè zuò xiū jiàn jiāng qiē hé yīng guó BREEAMzhuó zhe jí píng fèn ,ān zhuāng le yǔ shuǐ wǎng luò qì 、lǜ sè wū dǐng yǐ jí rè shōu shòu jiē guǎn tòu fēng tǐ xì ,bìng shí xiàn le gāo dù gé rè yǐ jí bǎo wēn de xiào guǒ 。CHPlián dòng fā jī diàn zǔ jiāng hǒng piàn kě lián xù xìng de shēng wù rán liào wéi gōng yù lóu tí gòng cǎi wēn hé rè shuǐ bàn shì 。


上一篇:RMJM在卡拉奇郊野设计一座新城 下一篇:时尚粉红餐厅
  • 分享

发表评论